«علی بهارمست» سرپرست شهرداری رشت شد
«علی بهارمست» سرپرست شهرداری رشت شد
 شورای اسلامی رشت در جلسه‌یی فوق‌العاده با استعفای سیدمحمد احمدی موافقت و علی بهارمست را سرپرست شهرداری رشت معرفی کرد.

شهرداری رشت

 

به گزارش تیترما؛ با استعفای سیدمحمد احمدی شهردار رشت با ۷ رای موافقت شد و علی بهارمست نیز با همین تعداد رای به عنوان سپرست شهرداری رشت انتخاب شد.

بهارمست به مدت ۳ ماه به سرپرستی انتخاب شد و سیدمحمد احمدی از مهرماه سال ٩٩ با ٩ رای اعضای شورای اسلامی پنجم به عنوان شهردار رشت انتخاب شده بود.

در این جلسه تمامی١١ عضو شورای اسلامی رشت حضور داشتند.

احمدی شهردار سابق رشت چهارشنبه گذشته مسائل شخصی و بیماری و توصیه پزشک و تاکید بر دوربودن از فضای تنش زا  را دلیل استعفای خود اعلام کرده بود.

 

  • نویسنده : تحریریه