کتاب‌شناسی توصیفی و تحلیلی شعرهای گیلکی، تالشی و تاتی
کتاب‌شناسی توصیفی و تحلیلی شعرهای گیلکی، تالشی و تاتی
کتاب‌شناسی توصیفی و تحلیلی شعرهای گیلکی، تالشی و تاتی (از قرن هشتم تا ۱۴۰۰ خورشیدی) منتشر شد.

الهام کیانپور

 

به گزارش تیترما؛ انتشارات سپیدرود با حمایت حوزه‌ی هنری استان گیلان « کتاب‌شناسی توصیفی و تحلیلی شعرهای گیلکی، تالشی و تاتی» را چاپ و منتشر کرد.

«دکتر مریم‌سادات فیاضی»  و «معصومه (الهام) کیانپور» مولفان این‌کتاب‌اند که کوشیده است امکان شناخت کتاب‌های حوزه‌ی شعر بومی گیلان و سیر تحول آن را برای پژوهشگران و شاعران فراهم آورد و توأمان اندیشه‌ی شاعران را در ادوار مختلف کهن سرزمین گیلان، بازنمایاند.

مریم سادات فیاضی استاد دانشگاه گیلان و پژوهشگاه علوم انسانی است و الهام کیانپور کارشناس ارشد ایران شناسی و همکار تیترما، دوهفته نامه‌ی خردورز و ماهنامه لنگرود فرداست.

  • نویسنده : تحریریه
  • منبع خبر : اختصاصی