آیا بیمارستان جدید لنگرود پاسخ‌گوی نیازهای درمانی شهروندان است؟
آیا بیمارستان جدید لنگرود پاسخ‌گوی نیازهای درمانی شهروندان است؟
اگر پیش‌بینی حل این مشکل که سابق در بیمارستان امینی نیز وجود داشت صورت نپذیرفته، بهتر بود بیمارستان امینی تا حل مشکلِ بیمارستان جدید تخلیه نگردد و با ارائه‌ی خدمات سبب رفع ترافیک در بیمارستان جدید گردد.

میلاد خوش‌تراش لنگرودی / آیا گذر شما شهروند محترم به بیمارستان تازه تاسیس لنگرود افتاده است؟ اگر آری؛ قطعا متوجه کم‌بودهای خدماتی در این بیمارستان شده‌اید؛ اما سوال اساسی این است:

علت تاسیس یک بیمارستان جدید چه بوده است؟

پاسخ روشن است، عدم ظرفیت مناسبِ بیمارستان امینی که سال‌هاست به عنوان پاشنه‌ی آشیل موضوع درمان برای شهروندان لنگرودی مطرح بوده است.

با نهایت احترام برای زحمات کادر درمان باید عنوان نمود، بیمارستان جدید هنوز نتوانسته پاسخ‌گوی نیازهای درمانی شهروندان باشد به چند دلیل که برای هر مراجعه کننده‌یی کاملا مشهود است:

یک: تعطیلی بیمارستان امینی و انتقال تمام دستگاه‌های درمانی، زمانی توجیه‌پذیر است که بیمارستانِ جدید، ظرفیت‌هایش را برای ارائه‌ی خدمات تکمیل کرده باشد، اما مشاهدات نشان می‌دهد عجله در راه‌اندازی بیمارستان جدید در موازات تکمیل ظرفیتِ آن نبوده و بیمارستان به جای اضافه نمودن امکانات و ابزار درمانیِ با کیفیت، تنها از امکانات بیمارستان قبلی بهره مند شده است که البته منکر خرید برخی تجهیزات پزشکی نیستم؛ اما قطعا کافی نبوده و نیست.

بیمارستان لنگرود

دو: ایجاد ظرفیت‌های سخت‌افزاری، قاعدتا باید با تکمیل محتوا یعنی افزودن کادر و پرسنل برای تامین نیازهای درمانی شهروندان هم‌راه باشد، شک ندارم که  پرسنل موجود توان بسیاری برای بیماران خرج می‌کنند؛ اما در تعطیلات نوروز به سادگی قابل مشاهده بود که بیمارانِ بدحال ساعت‌ها از عدم توجه و رسیدگی رنج می‌بردند.

سه: انتظار می‌رود با تاسیس بیمارستان جدید شاهد نظم در مراجعه و درمان باشیم، اما باز شاهد ترافیک بیماران هستیم، خب اگر پیش‌بینی حل این مشکل که سابق در بیمارستان امینی نیز وجود داشت صورت نپذیرفته، بهتر بود بیمارستان امینی تا حل مشکلِ بیمارستان جدید تخلیه نگردد و با ارائه‌ی خدمات سبب رفع ترافیک در بیمارستان جدید گردد.

چهار: با نهایت احترام برای پزشکان محترم، آیا نفسِ تحول در وضعیت درمانی در لوای تاسیس یک بیمارستان، طلب نمی نماید ما شاهد کادر مجرب کادر پزشکی باشیم تا کیفیت درمان ارتقا یافته و دغدغه‌ی مردم مرتفع گردد؟! در ضمن انتظار می‌رود روند اداری و کاغذبازی‌های موجود تسهیل گردد تا بیماران در شرایط بحرانی مجبور نباشند با استرس وقت‌شان را صرف مراجعه به چند مکان نمایند.

 

در پایان امیدوارم مسئولان ذی‌ربط با نگاهی مهربانانه به نقدهای موجود توجه کنند و برای رفع موانع موجود، اقدامات لازم را انجام دهند.

  • نویسنده : میلاد خوش تراش لنگرودی