مدیر مسئول روزنامه‌ی همدلی مجرم شناخته شد
مدیر مسئول روزنامه‌ی همدلی مجرم شناخته شد
سخن‎‌گوی هیئت منصفه‌ی جرایم مطبوعاتی و سیاسی با اشاره به رسیدگی به 3 پرونده، گفت:‌ مدیر مسئول روزنامه‌ی همدلی به اتهام نشرمطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شد.

به گزارش تیترما؛  هیئت منصفه‌ی دادگاه مطبوعات، روز یکشنبه (۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹) در شعبه‌ی ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران ۳ پرونده به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

بر اساس خبر ایرنا از هیئت منصفه‌ی مطبوعات کشور؛ به پرونده‌ی مدیر مسئول پایگاه خبری عصر امروز به اتهام نشر اکاذیب رسیدگی شد که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را باتفاق آرا مجرم ندانست.

هم‌چنین در خصوص پرونده ‌ی دوم که مربوط به مدیر مسئول هفته نامه‌ی نبض بازار  بود، پس از تشکیل دادگاه وکیل شاکی رضایت خود را به ریاست دادگاه اعلام کرد و پرونده مختومه شد.

اما در خصوص پرونده‌ی سوم مربوط به مدیر مسئول روزنامه‌ی همدلی به اتهام نشرمطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد و هیئت منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

  • منبع خبر : ایرنا