بی در زدن وارد شو
بی در زدن وارد شو
ترکیبات بکر و نو که مختص قلم این شاعر است و نمونه‌برداری و کپی از آن را برای هر شاعر دیگر امکان‌ناپذیر می‌نماید.

محسن آریاپادمنِ دیگر (من)

Anohtor me of (me)

(ترجمه‌ی برگزیده‌ی سروده‌های محسن آریاپاد)

تیترما -آلا شریفیان / منِ دیگر (من) با وجود تفاوت‌های مکث‌آور، کشش‌مند است.

برگ‌هایش را ورق می‌زنی تا در هیات واژگانِ گریخته از بن‌بستِ تشنگی بنوشی
و بارها
می‌نوشی و مشتاق‌تر از پیش ادامه می‌دهی و پیش می‌روی!
بی در زدن وارد شو!

هر برگ این دفتر را برای رمزگشایی رازهای سر به مُهر شاعر باید وقت گذاشت. و نمی‌توان از کنار این‌همه شگفتی‌ها بی‌تفاوت گذشت.

با ورود به اشعار «محسن آریاپاد» متوجه خواهی شد که با یک شاعر معمولی سر و کار نخواهی داشت. هنرمند و ادیب و کسی که زبان را می‌شناسد در کسوت شاعر و شعرهایش با بن‌مایه‌های فلسفی، عرفانی، اجتماعی و روان‌شناسی تا زیباشناسی‌هایی که در اوج قله‌ی زیبایی طبیعت و هستی و پدیدارشناسی فلسفی مکث و تامل باید نمود. شعرهایی که به آسانی نخواهی توانست به کنه و مفاهیم نهان آن در سطور اپیزودها و حتی به بار معنایی واژه واژه‌ی شعر دست یافت.

شاعر با چیره‌دستی و توان خارق‌العاده در قلم و اندیشه توامان به خلق آثاری بس ارزشمند با رویکردی زبان‌شناسانه موفق می‌شود تا در برابر مخاطب دفاتری را قرار دهد که از هر جهت باید برای احترام به آن سر فرود آورد و برگ‌های زرینی در زمره‌ی آثار گران‌بها و سرمایه‌ی ادبی ایران زمین به‌شمار می‌رود. مخاطب گام به گام با اثر خارج از اَشکال معمول و تکراری شعرهای زرورقی یا کپی‌برداری مواجه خواهد بود. شعرهایی که تقلید ناپذیرند و مختص اندیشه و تفکر و باورمندی خاص شاعر است و تنها از قلم اوست که بر سطرهای سفید جاری می‌شود و چه سفیدخوانی‌هایی را که در گنجینه خود محفوظ دارد.

کاربرد صنایع و آرایه‌هایی که در شعر مخاطب با آن مواجه است، می‌توان به تنهایی از آثار این هنرمندِ شاعر و شاعرِ ادب‌پژوه یک دایره‌المعارف و نیز فرهنگ لغتی جدید را به جامعه‌ی ادبی فارسی‌زبان ارائه داد. ترکیبات بکر و نو که مختص قلم این شاعر است و نمونه‌برداری و کپی از آن را برای هر شاعر دیگر امکان‌ناپذیر می‌نماید.

کاربرد آرایه‌های غنی که سرشار از نماد و نشانه‌هایی است، به ذهن فعال مخاطبین امکان جولان در سرزمین اندیشه شاعر را می‌دهد و می‌توان از سطح شعر به عمق ( گرچه نه به آسانی و سهل) نقب زد تا به هسته و ریزوم «ژیل دلوزی» بافتار و سازه‌ی شعر که به تکثیر و به تبع تکثر تن می‌دهد، خود را تا حدی نزدیک نمود.

شعر از تک بعدگرایی به زایش‌مندی گریز دارد و با بهره‌مندی‌های درست و اصولی از ایهام‌های شعری که به زیبایی ابهام شعر دامن زده می‌شود که این تکنیک از اساس و شگردهای قوی شاعر به شمار می‌رود، همراه با آشنایی‌زدایی‌هایی که به آفرینش نو به نو در شعر می‌انجامد.

مترجم: آلاء شریفیان (آناهیدا)
انتشارات پندار نیکان / ۱۳۹۹
مشخصات ظاهری: ۲۳۵ص
قیمت: ۸۰۰۰۰ تومان

 

  • نویسنده : آلا شریفیان
  • منبع خبر : اختصاصی