جمعه, ۳۰ مهر , ۱۴۰۰ Friday, 22 October , 2021
دردها زبان‌ام را جویده‌اند… ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

معرفی مجموعه شعر "صدای تو را می‌بوسم «آفرینه‌ی مهرداد پیله‌ور» دردها زبان‌ام را جویده‌اند…

دیزاین یک شغل است ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

نگاه نو دیزاین یک شغل است

چرا آن‌چه می‌نویسید فقط برای خودتان شعریت دارد! ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
نقد و نگاه

چرا آن‌چه می‌نویسید فقط برای خودتان شعریت دارد!

شعر در دهه‌ی هشتاد و دهه‌ی نود حاصلی جز تکرار جریانات مستعمل، بازگشت‌ به اجراهای گذشتگان نداشته است.

یکی خنده‌های مرا بند بیاورد… * ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
یادداشت «اکبر اکسیر» بر کتاب؛ کجای جهان بودیم روبسپیر

یکی خنده‌های مرا بند بیاورد… *

شعر، صدای آدمی‌زادی‌ست، از هر گلویی که برآید شنیدنی‌ست. شعر امروز صندوق درد امروز است و شاعر، راوی دردهای سرزمین اجدادی، درد، همان درد است و کلمات، همان کلمات و فقط زبان شعر است که با گذشت ایام تغییر می‌یابد و «نو»تر می‌شود.

گیلک‌ها  نمی‌توانند به میراث زبان و هویت قومیِ خود آسیب برسانند ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
متن کامل «محسن آریاپاد» خطاب به دکتر هاشم موسوی در خصوص «بسته‌ی گیلکی سرخط»

گیلک‌ها نمی‌توانند به میراث زبان و هویت قومیِ خود آسیب برسانند

دبیر علمیِ «سرخط» با محاسبات نادرست و تصورِ سرپرستی بر تمامِ امور سرخط، با تحمیلِ پیشوند «آ» به فعل‌های مرکب اسنادی، به شرح آن‌چه که در فرهنگ رانکوه نگاشته است، با بدآموزی‌اش زبان گیلکی را تخریب کرده‌ است. در زبان تاتی، افعالی که نخستین حرفش «آ» باشد وجود دارد، اما زبان گیلکی آن را نمی‌پذیرد.

بی در زدن وارد شو ۱۸ آذر ۱۳۹۹
نگاهی به کتاب دوزبانه‌ی محسن آریاپاد

بی در زدن وارد شو

ترکیبات بکر و نو که مختص قلم این شاعر است و نمونه‌برداری و کپی از آن را برای هر شاعر دیگر امکان‌ناپذیر می‌نماید.

زبان و رنج نوشتن ۱۷ آذر ۱۳۹۹
درباره‌‌ی انتشار شیوه‌ی «گیلکی‌نویسی سرخط»

زبان و رنج نوشتن

«خط» از اندیشیدن و انعکاس کنشی آن در زبان پیروی می‌کند و در سیر تحول خود برای ارتباط از «واژه‌نگار» به «هجانگاری» و سپس به «خط الفبایی» می‌رسد. چیزی که امروز ما نیز از آن بهره می‌بریم.