اين شعر از سروده‌هاي سايه نيست
اين شعر از سروده‌هاي سايه نيست

این شعر از هوشنگ ابتهاج نیست.

آلبوم جديد همايون شجريان، عليرضا قرباني و مهيار عليزاده علاوه بر اينكه به اشتباه شعري را به هوشنگ ابتهاج نسبت داده، اين پرسش را به وجود مي‌آورد كه چرا قبل از انتشار آلبوم، اصلا با اين شاعر تماس و اجازه‌اي گرفته نشده است؟! واكنش يلدا ابتهاج – دختر هوشنگ ابتهاج (هـ. ا. سايه) – و اعلام اينكه شاعر قطعه‌ «افسوس» از آلبوم جديد همايون شجريان و عليرضا قرباني با نام «افسانه چشم‌هايت» با وجود آنچه در اين آلبوم آمده، از سروده‌هاي «سايه» نيست، موضوع مهم ديگري را روشن مي‌كند و اين پرسش را به وجود مي‌آورد كه مگر سازندگان اين آلبوم پيش از انتشار آن و براي كسب اجازه از شاعرِ شعري كه به گفته آنها «سايه» است با او حتي تماسي نداشته‌اند تا براي استفاده از شعر اجازه بگيرند كه اگر اين اتفاق مي‌افتاد همان‌جا متوجه مي‌شدند كه شاعرِ شعر هوشنگ ابتهاج نيست.

  • منبع خبر : اعتماد