یادداشت قرنطینه‌یی نیکی کریمی برای پدر و مادرش
یادداشت قرنطینه‌یی نیکی کریمی برای پدر و مادرش
نیکی کریمی با ارسال تصاویری از کودکی‌اش ضمن یادآوری دوران شیرین دور هم بودن خانواده یادداشتی برای پدر و مادرش که در قرنطینه‌اند نوشت.

نیکی کریمی و پدر و مادرش

تیترما-گروه وبگردی/ نیکی کریمی نوشت:

دوران مه و ماه، دوران عشق و مهر، عطر مادر، بوی پدر، دوران خوشی های بی دلیل، صدای چرخ خیاطی، عروسک های من که شب ها با من حرف می زدند، دوران سفره های بزرگ جمعه ها، دوران تابستان ها تفرش، بوی جاده، بوی آبادی، بوی یونجه، بوی باغ، دوران مادر جون و سماورش و چای تازه، دوران خیره شدن به باد در برگ درختان وقتی بزرگ تر ها خواب بودند و خواندن اسارت بشری سامرست موام برای دهمین بار و همانجا خوابیدن، دوران خواب های عمیق و بیدار شدن وسط جمع با صدای تخت نرد بزرگ تر ها، دوران گرگم به هوای بچه ها، بوی گوجه فرنگی تازه، قل قل رب روی اجاق سنگی، سینی های لواشک، با دارچین روی شله زرد نوشتن، نان پختن با زنان ده توی تنور، دوران چوب برداشتن و زدن به دشت، بوی گردو، بوی بادوم، عطر پونه کوهی، رد شدن درست از وسط گندم زار، با مشت آب خوردن از چشمه علی، دم غروب برگشتن از وسط گله گوسفندان و … همه و همه گذشت. دیر با زود ؟
تقدیم به پدر و مادر عزیزم در قرنطینه