مرغ‌های سایز کوچک سالم‌تر هستند
مرغ‌های سایز کوچک سالم‌تر هستند
مرغ‌های سایز کوچک‌تر با وزن حدود ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم سالم‌تر هستند و باید برای مصرف مرغ سایز در کشور فرهنگ‌سازی و آموزش کافی انجام شود.

محمد فیض

به گزارش تیترما از وبدا، نشست کارگروه تخصصی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

علی دل‌‌پیشه، رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در یک‌صدودومین نشست کارگروه تخصصی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با موضوع «ارتقای سلامت مرغ سایز» برگزار شد، با تاکید بر لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص مصرف مرغ سایز، گفت: به منظور ارتقای سلامت جامعه، باید تمهیداتی در خصوص فرهنگ‌سازی مصرف مرغ‌‌های سایز و کوچک‌تر صورت گیرد. .

وی هم‌چنین در ادامه بر لزوم فعال‌‌سازی کمیته‌ی فنی «ارتقای سلامت محصولات غذایی با منشا دامی در زنجیره تامین، تولید و واردات» به منظور پیگیری موضوع تا حصول نتیجه، تاکید کرد.

در این جلسه، ضمن تبادل‌نظر اعضای حاضر در جلسه، مشخص شد، احیای مرغ لاین ایرانی آرین، و در نتیجه آن، افزایش تولید مرغ سایز (وزن ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم)، به دلیل سالم‌‌تر بودن، از اولویت ‌های امنیت و ایمنی غذایی جامعه است.

  • نویسنده : تحریریه