زمان انتخابات فدراسیون فوتبال اعلام شد
زمان انتخابات فدراسیون فوتبال اعلام شد
زمان برگزاری مجمع عمومی انتخاب پست‌های هیئت رییسه‌ی فدراسیون فوتبال مشخص شد.

فوتبال ایران

به گزارش تیترما از فدراسیون فوتبال، بر اساس مصوبه‌‌ی روز ۱۷ آذرماه هیئت رییسه‌ی فدراسیون فوتبال و مطابق با ماده‌ی ۲۷ اساسنامه، مجمع عمومی برای انتخاب پست های هیئت رییسه‌ روز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد.

بر همین اساس فراخوان و سایر مدارک مرتبط از طریق سامانه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال طبق تاریخ های مندرج در اساسنامه برای کلیه‌ی اعضای مجمع عمومی ارسال خواهد شد.

  • منبع خبر : فدراسیون فوتبال